CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU 1 - LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi bạn mua hàng trên trang web của chúng tôi, các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

Khi bạn truy cập vào trang web www.lumigo-tech.vn, chúng tôi cũng tự động nhận được địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) trên máy tính của bạn, thông tin về trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Tiếp thị qua email (nếu có): với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về trang web, các sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.

ĐIỀU 2 - SỰ ĐỒNG Ý

Làm thế nào để chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng, đặt hàng, lên lịch giao hàng hoặc trả lại hàng, chúng tôi cho rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin của bạn và chỉ sử dụng những thông tin duy nhất cho mục đích hoàn tất những quy trình này.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn vì một lý do khác, ví dụ: vì mục đích tiếp thị, chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi ý kiến của bạn và bạn có quyền đồng ý hoặc từ chối.

Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của bạn?

Nếu bạn thay đổi ý định và không còn đồng ý cho chúng tôi liên hệ với bạn, thu thập hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@lumigo-tech.vn.

ĐIỀU 3 - TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

ĐIỀU 4 - WOOCOMMERCE

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên nhanhoa.com và sử dụng dịch vụ Woocommerce.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong hệ thống lưu trữ dữ liệu và cơ sở dữ liệu của nhanhoa, và trong ứng dụng chung của Woocommerce. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên một máy chủ an toàn được bảo vệ bởi tường lửa.

Thanh toán:

Nếu bạn mua hàng thông qua cổng thanh toán trực tiếp, Woocommerce sẽ lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Thông tin này được mã hóa theo tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của ngành thẻ thanh toán (PCI-DSS). Thông tin liên quan đến giao dịch của bạn được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn. Sau khi đơn đặt hàng của bạn được hoàn tất, thông tin liên quan đến giao dịch mua sẽ bị xóa.

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân theo tiêu chuẩn PCI-DSS, được quản lý bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI được quy định bởi Visa, MasterCard, American Express và Discover.

Các yêu cầu của PCI-DSS giúp đảm bảo cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xử lý an toàn dữ liệu thẻ tín dụng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của Woocommerce tại đây hoặc Chính sách bảo mật tại đây.

ĐIỀU 5 - DỊCH VỤ DO BÊN THỨ BA CUNG CẤP

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để có thể thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và quy trình xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng về thông tin mà chúng tôi buộc phải cung cấp cho họ để xử lý giao dịch mua hàng của bạn.

Đối với những nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp có thể được đặt tại các cơ sở nằm ở khu vực pháp lý không phải của bạn hoặc của chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn quyết định tiến hành một giao dịch yêu cầu dịch vụ của nhà cung cấp bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể bị điều chỉnh bởi luật của khu vực pháp lý mà nhà cung cấp đó đặt trụ sở hoặc luật của khu vực pháp lý nơi đặt các cơ sở của họ.

Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn bị điều rằng buộc bởi chính sách bảo mật này hoặc các Điều khoản và Điều kiện chung về Bán và Sử dụng trang web của chúng tôi.

Kết nối

Bạn có thể được yêu cầu rời khỏi trang web của chúng tôi bằng cách nhấp vào một số liên kết nhất định trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chính sách bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật của họ.

ĐIỀU 6 - AN TOÀN

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp bảo mật tốt nhất để đảm bảo rằng dữ liệu đó không bị mất, bị sử dụng sai mục đích, bị truy cập, rò rỉ, thay đổi hoặc phá hủy.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thông tin đó sẽ được mã hóa bằng giao thức bảo mật SSL và được lưu trữ bằng mã hóa AES-128 hoặc AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền tải nào qua Internet hoặc lưu trữ điện tử là an toàn 100%, nhưng chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn.

ARTICLE 7 - ĐỘ TUỔI NGƯỜI SỬ DỤNG

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận đủ tuổi trưởng thành ở nơi cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. 

ĐIỀU 8 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem xét nó thường xuyên. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung của chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng chính sách này đã được cập nhật, để bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi tiết lộ thông tin đó trong trường hợp nào, nếu điều đó nên được thực hiện .

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới để có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

HỎI ĐÁP VÀ CHI TIẾT LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, xin vui lòng gửi khiếu nại hoặc thông báo đến nhân viên phụ trách bảo mật của chúng tôi tại info@lumigo-tech.vn hoặc qua thư tới :

AIOTCARE Việt Nam, Dịch vụ bảo mật
BT 17, Số 52, Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Shopping Cart